Alkol Testi (Asitlik Tayini)

numune

İşletmeye alınmadan önce çiğ sütte yapılması gerekli olan kalite kontrol testlerinden biri de alınan sütlerde asitlik tayinlerinlerinden ALKOL TESTİ (Asitlik Tayini) ‘dir.Su çekme özelliğine sahip olan alkol,süte katıldığında proteinli maddelerin suyunu alarak,onların kolloidal durumlarında değişiklik yapar ve pıhtılaşmalarına sebep olur.Sütteki asitlik arttıkça,proteinlerin pıhtılaşması için gerekli alkol miktarıda azalır.Kullanılan alkol konsantrasyonu arttıkça,sütün pıhtılaşması daha düşük asitlik derecelerinde olmaktadır.Bu nedenle,sterilize süt gibi iyi kalitede çiğ sütün gerekli olduğu üretimlerde alkol testinde %74’lük alkol konsantrasyonu kullanılmaktadır.

ARAÇ VE GEREÇLER:

· Deney Tüpü veya

· Alkol Tabancası

· %74’lük Alkol

İşlemler:

Bir tüp ile 2 ml %74 lük Alkol, 2 ml süt numunesi karıştırılır.Pıhtılaşma göstermeyen sütelerin asitlği genellikle 8 SH’dan düşüktür.Çok küçük pıhtılar yaklaşık 8-8,5 SH,bariz büyük pıhtılar 9-10 SH’da meydana geldiğinden,indirekt olarak sütün asitliği bu yöntem ile belirlenebilir.